Stadsleveransen

– renare och effektivare transporter för en trivsam och säker innerstad

Stadskärnor som innerstaden är mycket känsliga för hög trafikbelastning. Förutom att ytorna är begränsade , och att trängsel lätt uppstår, är också trafiksäkerhet och trivsel centrala faktorer då fotgängare och cyklister skall samsas med bilar och lastbilar på gatorna.

Sedan ett antal år samarbetar aktörer från myndigheter, handlare, transportföretag, fastighetsägare, och intresseorganisationer för att finna lösningar som skapar en trivsam, trygg, och attraktiv innerstad. Genom nya regelverk har den obehöriga trafiken minskat med 90 procent de senaste åren, och exempelvis längdbegränsning innebär att framkomlighet och trafiksäkerhet har förbättrats markant. En nyckelfråga är emellertid att minimera trafikbelastningen i området under de tider som flest besökare vistas på gatorna, och för att lösa denna uppgift har Stadsleveransens verksamhet startat.

 

Vad är Stadsleveransen, och vad är syftet?

Stadleveransen syftar till att skapa en mer tillgänglig, trafiksäker och attraktiv innerstad genom att:

  • Ta emot mindre paketförsändelser för företag i innerstaden, samlasta dessa, och leverera godset via enhetliga distributionsrundor.

Detta innebär att antalet transportfordon i innerstaden minskar på dagtid när det är mycket besökare i området, samt att stora lastbilar ersätts med mindre och smidigare fordon. Följdeffekten blir mindre trängsel i området, och en mer trafiksäker och trivsam närmiljö i innerstaden.

  • Minska miljöpåverkan och skapa en säkrare trafikmiljö genom att transporter sker med små, eldrivna, och praktiska distributionsfordon.

Stadsleveransen använder långsamtgående eldrivna transportbilar och lastcyklar för distributionen i innerstaden. Fordonen är speciellt utformade för att fungera smidigt i begränsade gatuutrymmen, och vara säkra att framföra när man måste samsas om utrymmet med fotgängare och cyklister. Eldriften innebär att fordonen är tysta, och att de inte släpper ut några hälsoskadliga ämnen.

Varför behövs just Stadsleveransen?

Renare och effektivare godstransporter i städer är en stor global utmaning, och har pekats ut som ett viktigt område inom bl.a. EU.

Det finns inga enskilda lösningar som löser alla problem, då citydistribution är ett mycket komplext område som involverar ett stort antal aktörer. För att komma framåt behövs en kombination av regelverk, incitament, samverkan och nya innovativa lösningar. Utvecklingen av nya lösningar bör också ske i samarbete med involverade aktörer, och i samklang med marknadens och samhällets behov och förutsättningar.

När det gäller nya innovativa lösningar är Göteborg en av de städer som kommit längst i världen, och koncept som Stadsleveransen förväntas spela en viktig roll i framtiden. Samordnade leveranser omnämns bland annat i Göteborgs stads Trafikstrategi, och ambitionen är att Göteborg skall bli världsledande inom området citylogistik.

Hur påverkar Stadsleveransen transporterna?

Att omlasta inkommande gods från olika transportörer för gemensam distribution innebär generellt att leveranstiden kan förskjutas något. Däremot sker leverans alltid samma dag, och enligt samma villkor som med respektive transportör.

Stadsleveransen bemannas av kunnig och erfaren personal, och allt gods som hanteras registreras vid mottagning och utlämning enligt samma princip som hos de flesta större transportföretag.

Vad händer i framtiden?

Stadsleveransen kommer att fortsätta utvecklas på ett flertal områden, där service och effektivitet är högprioriterat. Successivt kommer mer gods att hanteras inom verksamheten, och ambitionen är att den absoluta lejonparten av de paketleveranser som sker under dagtid på gatorna runt Domkyrkan  skall samordnas via Stadsleveransen.

 

Nyheter

Visa alla...
06 Dec

Innerstaden Göteborg har korat årets företagare 2016

Under centrumorganisationen Innerstaden Göteborgs julfest på Palace tillsammans med företagare inom vallgraven delades traditionsenligt Årets Guldkrona ut till bästa butik, restaurang och tjänsteföretag.

20 Okt

Ledningsomläggningarna på Kruthusgatan

Den 25 oktober beräknar vi att börja med etapp två av ledningsomläggningarna på Kruthusgatan.

19 Sep

Shopping Days 23 – 25 september

Matig höstmarknad med food trucks, marknadsutställare och Saluhallens handlare. Här samlar vi det ”goaste” från Göteborg! Musik, underhållning och andra aktiviteter samtidigt som stadens butiker flyttar ut och visar upp sitt sortiment. Två miniscener kommer att placeras ut, var på lokala band från Göteborg kommer att underhålla.

Aktiviteter

Visa alla...
09 Feb

Frukostföreläsning: LinkedIn & Personligt Varumärke

Idag är det inte många kontakter som tas utan att man googlar och efterforskar. Och med LinkedIn är du en del av världens största affärsnätverk. Frågan är om du vill synas på LinkedIn och om det är viktigt hur du och ditt bolag uppfattas?

28 Feb

Frukostföreläsning: Överträffa kundens förväntningar

Välkommen till en inspirerande föreläsning, där du får tipsen, som gör att du säljer mer och får nöjdare kunder på köpet!

07 Mar

Securitas säkerhetsutbildning – Svinn, stöld & bedrägeri

Securitas säkerhetsutbildning om Svinn, stöld & bedrägeri är en två timmars grundläggande säkerhetsutbildning för personal som arbetar i butiksmiljö.

Lunchmenyer

Se vad innerstadens restauranger serverar till lunch

Läs mer

Parkering

I Göteborg finns flera tusen parkeringsplatser. På gator, parkeringsplatser och på enskild mark.

Läs mer

Öppettider

Här hittar du information om öppettider i innerstaden.

Läs mer

Gator & Torg i Göteborg

Här kan du hitta mer information om innerstadens historia.

Läs mer

Gallerior & Salutorg

Här hittar du länkar till Arkaden, Feskekôrka, Grandpassagen, Kompassen & Stora Saluhallen

Läs mer

VILJA’s Kundvårdsakuten

VILJA – coachning, konkret problemlösning, snabba, enkla insatser.

Läs mer

Presentkort

Presentkortet gäller i över 220 butiker, restauranger, caféer, hotell och andra evenemang!

Läs mer

Innerstaden Göteborgs tidning

Läs senaste numret här!

Läs mer

Kunskap förändrar!

Välkommen att vässa ditt CV på Folkuniversitetet!

Läs mer