Om Innerstaden Göteborg

För en regions utveckling är stadskärnans attraktivitet och tillgänglighet av grundläggande betydelse. I de tillväxtplaner som finns för Göteborgsregionen, med en målsättning att nå ett befolkningsunderlag på 1 500 000 till år 2020, är en levande och spännande stadskärna en förutsättning för framgång. Innerstaden Göteborg medverkar aktivt att utveckla stadskärnan genom att ha visioner, sätta mål och genomföra uppsatta handlingsplaner. Innerstaden Göteborg har höga ambitioner att, i nära samverkan med våra drygt 600 medlemmar och övriga samarbetspartners, ytterligare öka tillväxten och trivseln, där hänsyn tas till den klimat- och miljömedvetenhet som alltmer präglar samhället.

Att utveckla centrum på ett miljömässigt hållbart sätt är en förutsättning för att centrum skall växa. Satsningar på Innerstaden Göteborgs kärnvärden som närproducerat, kvalitet, god personlig service och ett spännande och varierat butiksutbud ger innerstaden dess speciella profil. En stark samverkan på alla plan kännetecknar Göteborgs sätt att förverkliga målen för sin framtid. Satsningar på infrastruktur, ökad kollektivtrafik och en förtätning är gemensamma insatser för Göteborg – för att i den globala konkurrensen kunna vara en attraktiv region.

Innerstaden Göteborg ska vara en viktig partner och aktör för att säkerställa att innerstaden får bästa tänkbara attraktionskraft – en förutsättning för en levande och spännande stadskärna med unika värden för Göteborgare och besökare. Vi på Innerstaden Göteborg kommer att anta alla utmaningar som ligger framför oss för att lyckas i vår strävan att skapa en allt attraktivare och mer framgångsrik stadskärna!

Nyheter

Visa alla...
11 Jul
10 Apr
28 Mar

Källsortering och hållbarhet på årets städmorgon

Den 5 april kl. 07.00 samlas politiker, tjänstepersoner och näringsidkare utanför Stora Teatern för den traditionsenliga städdagen i centrum. Städmorgonen är ett samarbete mellan Avenyföreningen, Innerstaden Göteborg och Göteborgs Stad, och fokus i år är källsortering i offentlig miljö och hållbarhet.

Aktiviteter

Visa alla...
12 Sep

Rekrytera hållbart och med mångfald!

Finns det ekonomisk och social vinst med att rekrytera hållbart och med mångfald? Vad kan du som arbetsgivare göra?

26 Sep

Juridiken kring marknadsföring och immateriella rättigheter

Andreas Joersjö från Delphi Advokatbyrå kommer att berätta och ge allmän information om vad du som företagare behöver känna till när du marknadför ditt företag.

28 Sep

HLR-utbildning

Du får lära dig att snabbt avgöra om en livlös person har andningsstopp och/eller hjärtstopp, vikten av att snabbt ringa 112 samt hur du praktiskt utför en korrekt Hjärt-lungräddning (HLR).

Öppettider

Här hittar du information om öppettider i innerstaden.

Läs mer

Lunch i innerstaden

Se vad innerstadens restauranger serverar till lunch

Läs mer

Presentkort

Presentkortet gäller i över 220 butiker, restauranger, caféer, hotell och andra evenemang!

Läs mer

Kontor uthyres

På Vallgatan 21 finns ett kontor att hyra från och med september.

Läs mer

Parkering

I Göteborg finns flera tusen parkeringsplatser. På gator, parkeringsplatser och på enskild mark.

Läs mer