Om Innerstaden Göteborg

För en regions utveckling är stadskärnans attraktivitet och tillgänglighet av grundläggande betydelse. I de tillväxtplaner som finns för Göteborgsregionen, med en målsättning att nå ett befolkningsunderlag på 1 500 000 till år 2020, är en levande och spännande stadskärna en förutsättning för framgång. Innerstaden Göteborg medverkar aktivt att utveckla stadskärnan genom att ha visioner, sätta mål och genomföra uppsatta handlingsplaner. Innerstaden Göteborg har höga ambitioner att, i nära samverkan med våra drygt 600 medlemmar och övriga samarbetspartners, ytterligare öka tillväxten och trivseln, där hänsyn tas till den klimat- och miljömedvetenhet som alltmer präglar samhället.

Att utveckla centrum på ett miljömässigt hållbart sätt är en förutsättning för att centrum skall växa. Satsningar på Innerstaden Göteborgs kärnvärden som närproducerat, kvalitet, god personlig service och ett spännande och varierat butiksutbud ger innerstaden dess speciella profil. En stark samverkan på alla plan kännetecknar Göteborgs sätt att förverkliga målen för sin framtid. Satsningar på infrastruktur, ökad kollektivtrafik och en förtätning är gemensamma insatser för Göteborg – för att i den globala konkurrensen kunna vara en attraktiv region.

Innerstaden Göteborg ska vara en viktig partner och aktör för att säkerställa att innerstaden får bästa tänkbara attraktionskraft – en förutsättning för en levande och spännande stadskärna med unika värden för Göteborgare och besökare. Vi på Innerstaden Göteborg kommer att anta alla utmaningar som ligger framför oss för att lyckas i vår strävan att skapa en allt attraktivare och mer framgångsrik stadskärna!

Nyheter

Visa alla...
10 Apr
28 Mar

Källsortering och hållbarhet på årets städmorgon

Den 5 april kl. 07.00 samlas politiker, tjänstepersoner och näringsidkare utanför Stora Teatern för den traditionsenliga städdagen i centrum. Städmorgonen är ett samarbete mellan Avenyföreningen, Innerstaden Göteborg och Göteborgs Stad, och fokus i år är källsortering i offentlig miljö och hållbarhet.

01 Mar

Maträddartjänsten Karma lanseras nu i Göteborg

Med Karma-appen kan du fynda billig restaurangmat som annars hade gått till spillo.

Aktiviteter

Visa alla...
17 May

Securitas säkerhetsutbildning – Hot & Våld

Securitas säkerhetsutbildning om Hot & Våld är en två timmars grundläggande säkerhetsutbildning för personal som arbetar i butiksmiljö.

30 May

HLR-utbildning

Du får lära dig att snabbt avgöra om en livlös person har andningsstopp och/eller hjärtstopp, vikten av att snabbt ringa 112 samt hur du praktiskt utför en korrekt Hjärt-lungräddning (HLR).

30 May

Frukostföreläsning: Den lokala handelns revansch

Först såg e-handeln ut att hota den lokala handeln. Nu är det tvärt om.

Presentkort

Presentkortet gäller i över 220 butiker, restauranger, caféer, hotell och andra evenemang!

Läs mer

Tidningen Innerstaden Göteborg

Läs senaste numret här!

Läs mer

Gallerior & Salutorg

Här hittar du länkar till Arkaden, Feskekôrka, Grandpassagen, Kompassen & Stora Saluhallen

Läs mer

Gator & Torg i Göteborg

Här kan du hitta mer information om innerstadens historia.

Läs mer

Lunch i innerstaden

Se vad innerstadens restauranger serverar till lunch

Läs mer

Öppettider

Här hittar du information om öppettider i innerstaden.

Läs mer

Parkering

I Göteborg finns flera tusen parkeringsplatser. På gator, parkeringsplatser och på enskild mark.

Läs mer

Rekommenderade öppettider i innerstaden:

Vardagar 10-19
Lördagar 10-17
Söndagar 12-16
Avvikelser kan förekomma.