FAQ – Stadsleveransen

English version

Nedan listas ett antal frågor och svar kring Stadsleveransen. Informationen riktar sig främst till dig som bedriver verksamhet i Göteborgs innerstad.

Om Stadsleveransen
F: Vad är Stadsleveransen?
S: Stadsleveransen är en gemensam godsmottagning för paketgods till innerstaden. Paketen tas emot på en terminal i Gullbergsvass (Bergslagsgatan), varefter godset samlastas och slutlevereras med Stadsleveransens elbilar.

F:
Hur kom Stadsleveransen till?
S: Arbetet med att minska trängsel, och skapa en mer attraktiv och säker innerstad har pågått i över tio år, med bl.a. ombyggnationen av gatorna som största enskilda åtgärd. Konceptet kring Stadsleveransen utvecklades i samarbete mellan Trafikkontoret, Innerstaden, samt ett antal större fastighetsägare och transportföretag under 2011-2012. Valet av lösning föregicks av ett antal studier kring trafik, samt näringsidkarnas förutsättningar och behov beträffande varuleveranser i området.

F: Vad har Stadsleveransen för syfte?
S: Huvudsyftet med Stadsleveransen är att skapa en attraktiv och säker gatumiljö för besökaren genom att minimera godstrafiken i innerstaden under tider på dygnet då många besöker innerstaden. Övriga syften är att underlätta för leveranser under dagtid, då trafikregleringen begränsar tillträdet för fordon i vissa områden, samt att minimera miljöpåverkan från godstransporterna. 

F: I vilka delar av stan kör Stadsleveransen
S: Stadsleveransens arbetsområde är inom Vallgraven, och utgör den del som ligger öster om Ekelundsgatan. 

F: Vilka transportörer är anslutna till Stadsleveransen?
S: Stadsleveransen distribuerar främst paketgods för PostNord och DHL , men utför även mindre uppdrag. Verksamheten utvecklas kontinuerligt, och fler aktörer förväntas anslutas framöver.  

F: Vilka fordon använder Stadsleveransen?
S: Stadsleveransen använder långsamtgående fordon (vanligtvis bil och två vagnar) som helt drivs på förnybar el. I dagsläget är tre ekipage i drift, men ytterligare fordon förväntas tillkomma hösten 2017.

F: Hur finansieras Stadsleveransen?
S: Verksamheten finansieras i dagsläget huvudsakligen av intäkter från varudistributionen, samt reklam. Stadsleveransen har uppburit olika former av projektstöd sedan uppstarten, men förväntas nå kostnadsneutralitet mot slutet av 2017.  
Leveranser

F: Blir det fördröjningar hos Stadsleveransen?
S: Stadsleveransen lagrar aldrig gods, utan alla försändelser levereras samma dag, och enligt ordinarie produktvillkor för transporttjänsten i fråga. 

F: Påverkas försäkringar eller ansvarsfrågor för godset när detta hanteras via Stadsleveransen?
S: Nej, Stadsleveransen ansvarar för varorna på samma sätt som andra åkerier som distribuerar gods.

F: Jag väntar på ett paket som jag redan borde ha fått, och som har hanterats via Stadsleveransen. Varför uppstår fördröjning?
S:  Det kan tyvärr uppstå fel i hanteringskedjan av gods (t.ex. felsortering). Hör av dig till Stadsleveransen via telefon eller mejl om du har frågor kring en försändelse, och ha gärna kolli-ID till hands.

Tjänster och reklam
F: Vart kan jag vända mig om jag vill använda Stadsleveransens tjänster?
S: Kontakta Paketlogistik (se kontaktuppgifter nedan) om du vill göra en förfrågan.

F: Hur fungerar det med reklamen på Stadsleveransen?
S: Det finns reklamplatser i olika former och storlekar på fordonen. Dessa kan abonneras från 1 månad upp till ett år. Reklamplatserna administreras av Innerstaden Göteborg och Creative Support (se kontaktuppgifter nedan).

Kontaktinformation för Stadsleveransen 
Innerstaden Göteborg AB är huvudman/administratör till Stadsleveransen, i nära samarbete med Göteborgs Stad (Trafikkontoret). Driften sköts av ett företag som heter Paketlogistik som ansvarar för verksamheten. 
Kontaktinformation enligt nedan:

Paketlogistik 
För drift, leveranser och paketinformation.
Mail: info@paketlogistik.se
Tel: 0708-135300 

Göteborgs Stad (Trafikkontoret) 
För logistikfrågor och övergripande info om verksamheten.
Mail: christoffer.widegren@trafikkontoret.goteborg.se
Tel: 070-226 06 55

Innerstaden Göteborg AB
För övriga frågor kring projektet Stadsleveransen.
Mail: info@innerstadengbg.se
Tel: 031-137300

Vid köp av reklamyta på Stadsleveransen
Innerstaden Göteborg
Mail: marknad@innerstadengbg.se 
Tel: 0709-632376

Creative Support 
Mail: lotta@creative-support.se
Tel: 0707-28 29 60 

Nyheter

Visa alla...
28 Sep

Information inför Nordiska Motståndsrörelsens demonstration på lördag 30 september

I förebyggande syfte kan det vara en bra idé att ta in material som står utanför verksamheten som annars kan bli föremål för skadegörelse.

18 Sep

Urban Run Gothenburg 2018

Stort tack Göteborgsvarvet för samarbetet, för att ni trodde på vår idé och arrangerade! Tack också till alla som har sponsrat premiären av Urban Run Gothenburg! 

28 Mar

Källsortering och hållbarhet på årets städmorgon

Den 5 april kl. 07.00 samlas politiker, tjänstepersoner och näringsidkare utanför Stora Teatern för den traditionsenliga städdagen i centrum. Städmorgonen är ett samarbete mellan Avenyföreningen, Innerstaden Göteborg och Göteborgs Stad, och fokus i år är källsortering i offentlig miljö och hållbarhet.

Aktiviteter

Visa alla...
12 Oct

Inspiration inför julskyltning 

Hur gör man ett ett säljande skyltfönster? Jul på olika sätt – vilken stil passar oss? 

26 Oct

Skapa högpresterande team!

Välkommen att ta del av de framgångsfaktorer som bygger ett effektivt team. Under presentationen kommer vi att utmana Dig till reflektion och konkreta handlingar att ta med direkt in i din verksamhet.

16 Nov

HLR-utbildning

Du får lära dig att snabbt avgöra om en livlös person har andningsstopp och/eller hjärtstopp, vikten av att snabbt ringa 112 samt hur du praktiskt utför en korrekt Hjärt-lungräddning (HLR).