FAQ – Stadsleveransen

English version

Nedan listas ett antal frågor och svar kring Stadsleveransen. Informationen riktar sig främst till dig som bedriver verksamhet i Göteborgs innerstad.

Om Stadsleveransen
F: Vad är Stadsleveransen?
S: Stadsleveransen är en gemensam godsmottagning för paketgods till innerstaden. Paketen tas emot på en terminal i Gullbergsvass (Bergslagsgatan), varefter godset samlastas och slutlevereras med Stadsleveransens elbilar.

F:
Hur kom Stadsleveransen till?
S: Arbetet med att minska trängsel, och skapa en mer attraktiv och säker innerstad har pågått i över tio år, med bl.a. ombyggnationen av gatorna som största enskilda åtgärd. Konceptet kring Stadsleveransen utvecklades i samarbete mellan Trafikkontoret, Innerstaden, samt ett antal större fastighetsägare och transportföretag under 2011-2012. Valet av lösning föregicks av ett antal studier kring trafik, samt näringsidkarnas förutsättningar och behov beträffande varuleveranser i området.

F: Vad har Stadsleveransen för syfte?
S: Huvudsyftet med Stadsleveransen är att skapa en attraktiv och säker gatumiljö för besökaren genom att minimera godstrafiken i innerstaden under tider på dygnet då många besöker innerstaden. Övriga syften är att underlätta för leveranser under dagtid, då trafikregleringen begränsar tillträdet för fordon i vissa områden, samt att minimera miljöpåverkan från godstransporterna. 

F: I vilka delar av stan kör Stadsleveransen
S: Stadsleveransens arbetsområde är inom Vallgraven, och utgör den del som ligger öster om Ekelundsgatan. 

F: Vilka transportörer är anslutna till Stadsleveransen?
S: Stadsleveransen distribuerar främst paketgods för PostNord och DHL , men utför även mindre uppdrag. Verksamheten utvecklas kontinuerligt, och fler aktörer förväntas anslutas framöver.  

F: Vilka fordon använder Stadsleveransen?
S: Stadsleveransen använder långsamtgående fordon (vanligtvis bil och två vagnar) som helt drivs på förnybar el. I dagsläget är tre ekipage i drift, men ytterligare fordon förväntas tillkomma hösten 2017.

F: Hur finansieras Stadsleveransen?
S: Verksamheten finansieras i dagsläget huvudsakligen av intäkter från varudistributionen, samt reklam. Stadsleveransen har uppburit olika former av projektstöd sedan uppstarten, men förväntas nå kostnadsneutralitet mot slutet av 2017.  
Leveranser

F: Blir det fördröjningar hos Stadsleveransen?
S: Stadsleveransen lagrar aldrig gods, utan alla försändelser levereras samma dag, och enligt ordinarie produktvillkor för transporttjänsten i fråga. 

F: Påverkas försäkringar eller ansvarsfrågor för godset när detta hanteras via Stadsleveransen?
S: Nej, Stadsleveransen ansvarar för varorna på samma sätt som andra åkerier som distribuerar gods.

F: Jag väntar på ett paket som jag redan borde ha fått, och som har hanterats via Stadsleveransen. Varför uppstår fördröjning?
S:  Det kan tyvärr uppstå fel i hanteringskedjan av gods (t.ex. felsortering). Hör av dig till Stadsleveransen via telefon eller mejl om du har frågor kring en försändelse, och ha gärna kolli-ID till hands.

Tjänster och reklam
F: Vart kan jag vända mig om jag vill använda Stadsleveransens tjänster?
S: Kontakta Paketlogistik (se kontaktuppgifter nedan) om du vill göra en förfrågan.

F: Hur fungerar det med reklamen på Stadsleveransen?
S: Det finns reklamplatser i olika former och storlekar på fordonen. Dessa kan abonneras från 1 månad upp till ett år. Reklamplatserna administreras av Innerstaden Göteborg och Creative Support (se kontaktuppgifter nedan).

Kontaktinformation för Stadsleveransen 
Innerstaden Göteborg AB är huvudman/administratör till Stadsleveransen, i nära samarbete med Göteborgs Stad (Trafikkontoret). Driften sköts av ett företag som heter Paketlogistik som ansvarar för verksamheten. 
Kontaktinformation enligt nedan:

Paketlogistik 
För drift, leveranser och paketinformation.
Mail: info@paketlogistik.se
Tel: 0708-135300 

Göteborgs Stad (Trafikkontoret) 
För logistikfrågor och övergripande info om verksamheten.
Mail: christoffer.widegren@trafikkontoret.goteborg.se
Tel: 070-226 06 55

Innerstaden Göteborg AB
För övriga frågor kring projektet Stadsleveransen.
Mail: info@innerstadengbg.se
Tel: 031-137300

Vid köp av reklamyta på Stadsleveransen
Innerstaden Göteborg
Mail: marknad@innerstadengbg.se 
Tel: 0709-632376

Creative Support 
Mail: lotta@creative-support.se
Tel: 0707-28 29 60 

Nyheter

Visa alla...
02 Feb

Årets företagare 2017 i Göteborgs innerstad

Under en kick-off i Chalmersska huset tillsammans med hundra företagare Inom Vallgraven delade Innerstaden Göteborg ut Årets Guldkrona till bästa butik, restauratör och tjänsteföretag. 

29 Nov

Samverkan i innerstaden ger lysande resultat

Centrumorganisationen Innerstaden Göteborg projektleder för sjunde året i rad julbelysningen Inom Vallgraven. Julbelysningen som hänger uppe till och med sista veckan i januari är en stor mysfaktor och glädjespridare under den mörkaste tiden på året för såväl boende, besökare och arbetande i innerstaden.

28 Nov

Det snöar i Brunnsparken på torsdag!

Just nu dekoreras Brunnsparken både högt och lågt. Granris, vinterplanteringar och ljusslingor ska lysa upp vintermörkret och göra det trivsamt för alla som rör sig i området. Julstaden smygstartar i Brunnsparken.

Aktiviteter

Visa alla...
27 Feb

Content Marketing – storyns makt

Välkomna till utbildningen då du lär dig om Content Marketing, idag en viktig komponent i dagens marknadsföring. Vi lär dig skapa affärsnytta med målgruppsanpassat, regelbundet och engagerande innehåll. Content Marketing används för att stärka varumärket, driva försäljning och bygga lojala relationer.

07 Mar

GDPR – ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL)

Det är mycket prat om GDPR – den nya lagen som medför en hel del förändringar vad gäller behandling av personuppgifter. Företag som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till det högsta av 4 % av omsättningen eller 20 miljoner euro. Lagstiftningen som blir allt viktigare behöver alla ha grundläggande kunskap om. Missa inte denna halvdagsutbildning då du lär dig grunderna i lagstiftningen.

11 Apr

Låt oss hjärtsäkra Göteborg tillsammans med HLR

Hjärt- och Lungräddning (HLR) – en kunskap som kan göra skillnad i en nödsituation. Lär dig rädda liv och få en säkrare arbetsplats där alla vet vad man ska göra om något oförutsett händer.